Ostali proizvodi

Lamelirani drveni profili za stolariju

 

Vršimo izradu lameliranih, lepljenih drvenih profila za fasadnu stolariju, kao i profila za ulazna vrata. Profile izrađujemo od najčešće korišćenih vrsta drveta Jela, Smrča, kao predstavnika mekog drveta i Hrast Lužnjak i Poljski Jasen, kao predstavnika tvrdog drveta. Profili se izrađuju od veštački osušenog drveta (10% vlažnosti) i tom prilikom se izbacuju svi nedostaci i slabe tačke u samoj strukturi pravilnim odabirom i krojenjem lamela. Da bi došli do većeg iskorišćenja, određene, središnje lamele se dužinski nastavljaju. Celokupno lepljenje se odvija na hladnom sistemu sa kvalitetnim i proverenim lepkom koji daje spoj čvršći nego samo drvo. Postoji čitav niz načina lepljenja profila kako bi se sa jedne strane neutralisao unutrašnji napon drveta, a time i krivljenje profila, a sa druge strane ispostovali razni zahtevi kupaca.

Lamperija

 

Smrča je odavno najvažnija vrsta drveta u privredi i jedan od najvažnijih izvora drvnih sirovina u šumarstvu.  Smrča je četinar ravnih vlakana, svetle boje bez razlike u jezgru, a jasno strukturirana tamnim trakastim linijama. Lamperiju izrađujemo od jele, smreke ili borovine. Debljine su 13, 20 i 40 mm, širine od 60 do 140 mm, dužine do 6 metara. Sortirana je u dve klase.

Brodski pod

 

Brodski pod i masivni pod su nazivi za jednu istu vrstu podnih obloga od drveta. U pitanju je puno drvo u preseku, a dimenzije variraju od 15 do 20mm debljine, širina od 90 do 200mm, dužina od 500 do 2000mm. Brodski pod uglavnom podrazumeva drveni pod većih dimenzija, pod koji deluje starinski ali se svojim izgledom uklapa i u moderne arhitektonske poduhvate.

Drvene ograde i letnjikovci

 

Drvene ograde su najčešći tip ograda koji se gradio tokom istorije, a u poslednje vreme se taj tip ograda sve više gradi zbog svojih inherentnih estetskih i ekoloških karakteristika. Dostupnost drveta, njegova estetska raznovrsnost i relativno niska cena gradnje i održavanja su takođe razlozi za gradnju drvene ograde.

Iako je moguće kupiti prefabrikovane drvene panele za gradnju ograda, gradnja ograde od pojedinačnih drvenih elemenata nudi veću fleksibilnost, veću kontrolu nad kvalitetom materijala koje koristite, što često rezultira većom estetskom vrednošću vaše ograde.

1Comment
  • Srecko Pejovic
    Vreme i datum: 20:25h, 04 February Reply

    svi proizvodi su vam odlicni

Unesite ocenu zadovoljstva